Home

OM OSS

 

 

CSR Hållbart Värmland är en ideell förening för alla verksamheter som vill ta samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling i Värmland - där affärer går hand i hand med ett utökat ansvar för både människa, miljö och samhälle.

 

Verksamheten bygger på de Globala målen i Agenda 2030, vilket innebär att vi har ambitionen att spänna över alla aspekter av hållbarhetsarbete: socialt, ekonomiskt och klimat/miljömässigt. 

 

CSR Hållbart Värmland har medlemmar från alla branscher; privat och offentlig samt idéburen sektor och akademi - oavsett antal anställda. Den gemensamma nämnaren är ett fokus på hållbarhetsfrågor, att inspireras och att bygga och sprida kunskap. Det gör föreningen och dess nätverk till ett komplement till mer bransch- eller affärsinriktade forum.

 

Vill du bli medlem?

Ladda hem vår medlemsblankett här!

Medlemskap kostar för närvarande 2.000 kr/år

 

Den ifyllda blanketten mailas in till info@csrhallbartvarmland.se

CSR Hållbart Värmland är en ideell förening. Föreningen är till för alla verksamheter som vill ta samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling i Värmland - där affärer går hand i hand med ett utökat ansvar för både människa, miljö och samhälle.


Syftet är att hjälpas åt att sprida och bygga kunskap i hållbarhetsfrågor. Målet är att få många fler företag och organisationer att aktivt arbeta med frågan och att det dessutom ska stärka vår gemensamma konkurrenskraft, lönsamhet och verksamhet.


 

Nästa seminarium:

Jämställdhet för social hållbarhet

15 april kl.15.30-17.00

 

Om hur man - med jämställdhet som utgångspunkt - kan påverka arbetet med bättre hälsa, god arbetsmiljö, mångfald på arbetsmarknaden och minskad fattigdom.


Mattias Lundqvist, förbundschef i samordningsförbundet Göteborg Nordost berättar. 

 

För anmälan: http://csrhallbartvarmland.se/program/index.html